Diaconale acties Het Brandpunt

Aankomende zondag vragen we aandacht voor 2 diaconale acties.

De 1e is de Paasgroetenactie voor gedetineerden in binnen en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Na de dienst kunt u weer kaarten mee nemen, beschrijven en versturen. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

De 2e actie is voor de diaconale dag op zaterdag 13 April.
Een keer in de twee jaar wordt er door de PKN-kerken een diaconale dag georganiseerd waaraan vele kerken mee doen. In 2017 deden er 20 kerken mee en is er een gezamenlijke rozen actie gehouden. Ook dit jaar willen we weer een rozenactie houden. Doel is o.a. dat we ons als kerken kunnen presenteren in de buurt, verbinding tussen kerk en wijk maken, verbinding tussen jong en oud tot stand brengen. Op zaterdag 13 April, van 11 tot 14 uur worden er rozen uitgedeeld op Emiclaer met een mooi kaartje eraan. We zullen daarbij vragen om de roos te brengen bij iemand die weinig sociale contacten heeft, een zieke of iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. We doen dit in samenwerking met De Lichtkring.

De kaarten willen we aan de achterkant voorzien met een groet of een wens. Zondag 31 maart kunt u na de dienst een kaart beschrijven met uw persoonlijke boodschap of tekening.

Vind u het leuk om mee te helpen de rozen uit delen op zaterdag 13 April? Dan kunt u zich bij onderstaande opgeven.

Namens de Diaconie alvast hartelijk bedankt.
Carla van der laan,