Diaconie in uitvoering

De diaconie heeft ideeën genoeg, maar te weinig handen om deze in de praktijk te brengen. Om proactiever te kunnen zijn, hebben wij als College van Diakenen Hoogland/Amersfoort-Noord onze belangrijkste doelen gebundeld tot een aantal aandachtsgebieden. Hierbij zijn kleine  werkgroepen gevormd, die per aandachtsgebied gaan bepalen hoe aandacht en tijd zullen worden verdeeld en hoe het praktische diaconale werk handen en voeten kan krijgen. Het betreft de volgende werkgroepen:
1.        Armoede / dak en thuislozen / eenoudergezinnen
2.       Ouderen / zieken / eenzamen / gehandicapten
3.       Jongeren
4.       Duurzaamheid
5.       Vluchtelingen / gevangenen / discriminatie / vrouwenrechten

Hierbij kan gedacht worden aan de organisatie van een actiedag voor gehandicapten, publiciteit voor het platfom van Villa Pinedo, dat ondersteuning biedt aan kinderen van gescheiden ouders, het opzetten van een initiatief rondom diaconaal tuinieren, etc.

Onze groepjes zijn echter klein en we zoeken hulp van andere gemeenteleden om deze praktische activiteiten daadwerkelijk van de grond te krijgen. De groepjes zijn heel praktisch georiënteerd, werken veel ad-hoc en komen bij elkaar om de activiteiten te bedenken en te organiseren.

Spreekt het je aan om samen met ons de diaconale aanwezigheid meer vorm te geven, en/of wil je meer weten, spreek dan één van de diakenen aan of neem contact op met Nicoline Rodenburg: of 06-55847777.