Diaconie steunt kleine projecten

Ieder kwartaal heeft de diaconie een bescheiden bedrag beschikbaar voor kleinschalige projecten. Je kunt denken aan een waterpompproject voor dorpsbewoners in Afrika of Azië, maar ook aan een klein diaconaal project in Amersfoort zelf. Als diaconie vinden we het vooral belangrijk dat het project aan groepen mensen ten goede komt die het kunnen gebruiken en dat er een binding is met mensen uit het Brandpunt, de Veenkerk of de Inham. Heb je ideeën of wil je meer informatie, neem dan contact op met de diaconie.

Hartelijke groet,
Tineke, Jeanine, Peter en Marian ()