Dromen over live streaming van Brandpunt-vieringen

Intussen zijn we voor onze viering afhankelijk van streaming via het internet. Dat lukt goed met inzet van allen die daarin inhoudelijk, technisch en ondersteunend bijdragen. En, met veel waardering en inventiviteit. Dat we onvermoed talent in onze geloofsgemeenschap hebben, bleek opnieuw bij de eenmalige inzet in de kerstvieringen. Daar is enthousiast door onze pastores en “kijkers” op gereageerd.

Wij beseffen dat het daarmee tijd is het al eerder door de techniekgroep ingediende plan bekend te maken. Daarin is een aantal varianten benoemd variërend van een vaste tot een combinatie van camera’s. De OWR en de Cie. Vieringen bekijken al hoe we dat het beste inhoudelijk en procesmatig kunnen vormgeven. Daarbij hebben we de volgende stappen voor ogen: op 10 januari brengt de Cie. Vieringen een advies uit waarna de OWR snel tot een besluit denkt te kunnen komen.

Inmiddels merken we dat, volgend op al meerdere signalen in de afgelopen maanden, inmiddels velen in onze gemeenschap aangeven livestreaming zeer op prijs te stellen en daar ook een gift voor over hebben. Graag maken wij daarom bekend dat we die overwegingen, zoals o.a. in Brandpunt-app ontvangen, graag ontvangen. Een gift kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL34RABO0123051800 t.n.v.. PG Amersfoort-N/ Hoogland-Het Brandpunt, o.v.v. livestream.

Zodra de OWR een besluit zal hebben genomen (we mikken op 14 januari) zullen we met de techniekgroep de verdere inrichting van het proces invullen. Ook de planning van de uitrol zal dan concreet worden. Dat zal afhankelijk van de tests alsook de mogelijke inzetbaarheid en training van vrijwilligers enkele maanden duren. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen alsook de voorgenomen Vrienden(groep) van het Brandpunt die zich wil gaan inzetten voor dit soort speciale projecten.

Hans van Westerlaak (penningmeester OWR, )
en Johan van der Vorm (voorzitter OWR).