Ds. Anna Walsma sluit missionaire specialisatie succesvol af

Op zaterdag 16 juni mocht ik de afronding van de opleiding van ds. Anna Walsma bijwonen. Zij heeft de afgelopen twee jaar de missionaire specialisatie voor predikanten en kerkelijk werkers gevolgd. Volgens de aankondiging op de PKN website (zie link) is de opleiding erop gericht om van predikanten en kerkelijk werkers ‘inspirerende, missionaire voorgangers’ te maken.

Op 16 juni werd eerst stil gestaan bij wat missionair kerkzijn nu precies is en wat niet. Zie de afbeelding. Het is niet een taak die we nog eens extra moeten doen. Het is vooral een andere manier van kerkzijn. Met als centraal thema ‘liefde, gericht op de ander’. Daarbij horen termen als gastvrij, luisteren, eerlijk over twijfel en zorg voor de schepping.

In kleine groepjes bespraken we waar de cursus in verschillende gemeenten toe heeft geleid. Bijv. in Haarlem-Schalkwijk is contact gelegd met de scholen met het aanbod van huiswerkbegeleiding. Daar zaten de scholen niet op te wachten, maar wel heeft het contact geleid tot een vakantietassenactie. Daarin wordt een vakantietas aangeboden aan kinderen die niet op vakantie kunnen. En de tas wordt gevuld door wat gemeenteleden kunnen missen.

Anna heeft gekozen om bestaande activiteiten uit te bouwen. Want zoals in de cursus naar voren kwam: ga niet meer doen, maar doe wat je doet met meer kwaliteit. Zo kwam Anna tot de aandachtsboom bij De Herberg en is ze de viering van Allerzielen verder gaan uitbouwen.

Ook kom je Anna sinds kort actief tegen op Facebook, waarbij ze ook een prikkelende uitnodiging voor bijv. een viering plaatst.

En in alles kwam naar voren: missionaire gemeente zijn is niet toewerken naar een einddoel, maar is een wijze van kerkzijn in verbondenheid met de mensen om ons heen. Hoe je dat doet, zal per kerk verschillen. En daarbij is er ook geen sprake van goed of fout, maar vooral van uitproberen; zolang we maar in beweging komen. Al uitproberend leer je wel de goede weg te vinden.

In ieder geval moeten we uit onze eigen kringetje (‘uit onze bubbel’, zoals veel cursisten het noemden).

Ik vond het erg inspirerend om deze kerkenraadsdagen van de cursus mee te beleven. En ik hoop dat we als kerken in Hoogland en Amersfoort-Noord steeds meer missionaire kerken zullen worden. Daar kan Anna ons mooi bij helpen.

Anna, van harte gefeliciteerd met het resultaat van deze opleiding! We hopen en vertrouwen dat de opleiding jezelf en de PKN-kerkgemeenschappen in Hoogland en Amersfoort-Noord nieuwe inspiratie zal geven om verbindingen te leggen met de samenleving, zowel binnen als buiten de kerken.

En nu vooral eerst genieten van de extra vrije tijd, nu de opleiding afgerond is!

Henk Veldhuis