Duurzaam

Wie zijn wij? Het Brandpunt duurzaam op weg!

Begin 2016 hebben wij vanuit het Brandpunt de werkgroep ‘het Brandpunt duurzaam op weg’ opgezet. Wij zijn actief rond het thema duurzaamheid. Wij zijn met name bezorgd over de dikwijls onduurzame wijze waarop momenteel in de behoefte aan voedsel en energie wordt voorzien in onze wereld. Vanuit onze gelovige inspiratie zoeken we naar wegen om een verandering te realiseren. Hierbij richten wij ons op drie zaken in en om Het Brandpunt:

  • stimuleren van een duurzame levensstijl met een focus op energie en voedsel
  • kerkelijke bestuurders informeren over en enthousiasmeren om op een duurzame wijze geloofsgemeenschap te zijn
  • samen met Brandpunters en andere enthousiastelingen werken aan duurzame projecten voor Het Brandpunt, de wijk en de stad.

In de narrative ‘BRANDPUNT DUURZAAM OP WEG  – het begin van een verhaal dat verder gaat…’ heeft de werkgroep haar visie en doelen nader omschreven. Deze treft u hier aan en het chronologisch overzicht hoe wij daartoe zijn gekomen.

De werkgroep bestaat uit: Gerard van Eck, Gerard Verweij, Tineke Bos en Hennie Sohl.

Voor meer informatie: