Aandelen Groen Brandpunt

Word Aandeelhouder van het Groene Brandpunt
September 2017 ontvingen wij het certificaat Groene Kerk als teken dat Het Brandpunt goed op weg is een duurzame kerk te worden. Daar mogen wij als Brandpunt gemeenschap trots op zijn. Dit certificaat betekent dat we binnen Het Brandpunt vanuit onze gelovige inspiratie handen en voeten geven aan een duurzame manier van energie- en voedselgebruik.

De werkgroep ‘Het Brandpunt Duurzaam op Weg’ hoopt dat u ook enthousiast bent en dat u uw verbondenheid wilt tonen door symbolisch Aandeelhouder van ‘Het Groene Brandpunt’ te worden.

Wat krijgt u daarvoor?
Als aandeelhouder krijgt u een persoonlijke uitnodiging voor een jaarlijkse bijeenkomst over een duurzaam thema met een gezellige ontmoeting. Tevens wordt u uitgenodigd voor de feestelijke ingebruikname van de zonnepanelen en wordt u op de hoogte gehouden van verdere plannen voor verduurzaming van Het Brandpunt.
U krijgt – zo u wilt – een app, waarop de opbrengst van de zonnepanelen valt af te lezen. Zo kunt u volgen of uw ‘aandelen’  renderen.
Als Brandpunter krijgt u een kerkgebouw waar u trots op kunt zijn: een gebouw dat zo min mogelijk en bovendien schone energie gebruikt
Bovenal vormen we zo een geloofsgemeenschap die zich betrokken voelt bij het leefbaar houden van onze aarde en hieraan met concrete activiteiten vorm geeft.

Welke stappen worden nu gezet?
Recent hebben het College van Kerkrentmeesters (CvK) en het parochiebestuur van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVvA) van harte ingestemd met de plannen voor verduurzaming.

Zonnepanelen
Op de lagere daken van Het Brandpunt worden 67 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze panelen zullen jaarlijks 15.000 kWh opleveren, dit betekent een jaarlijkse besparing van ongeveer  € 3000,- op de energierekening.

Nieuwe dakisolatie
Daarnaast wordt de dakisolatie van de lagere daken vervangen door een nieuwe, dikkere en veel milieuvriendelijker isolatielaag.
Zo zetten we serieuze stappen die bijdragen aan de CO2  reductie en het verlagen van de energierekening. De werkzaamheden vinden plaats van half april tot juni. Tijdens de kerkdienst van 1 juli vieren we de officiële totstandkoming van het ‘Groene Brandpunt’.

Hoe verloopt de financiering?
De vervanging van de dakisolatie kost bijna € 43.000,- en kan grotendeels worden bekostigd uit de reserves voor onderhoud. De installatie van de 67 zonnepanelen kost ruim € 27.000,-.  Verder zijn er plannen om Led-verlichting aan te schaffen en onderzoek te doen naar verdere vermindering van het gasverbruik ( te denken valt b.v. aan lage temperatuur radiatoren en een warmtepomp).

Het CvK en het parochiebestuur van OLVvA stellen het daarom op prijs dat in de Brandpunt gemeenschap een financiële ondersteuningsactie wordt gehouden voor alle plannen van verduurzaming van het kerkgebouw.
Als streefbedrag voor de ondersteuningsactie voor alle duurzame investeringen wordt gedacht aan € 10.000,-.
Als voorbeeld : U zou een donatie kunnen geven ter grootte van bijvoorbeeld een kwart, een half of een heel zonne-paneel ( één zonnepaneel kost ongeveer € 200,-) . Maar elke donatie is welkom!

Wat te doen als u aandeelhouder wilt worden?
U kunt uw donatie overmaken op IBAN-nummer NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. Oecumenische Wijkraad Brandpunt Hoogland/ Amersfoort-Noord, onder vermelding van “Aandeel Groen Brandpunt” en uw e-mailadres.

Uw donatie is aan te merken als een gift aan de Oecumenische Wijkraad Brandpunt Hoogland/ Amersfoort-Noord en is, afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Uw donatie komt niet in de algemene middelen van de kerk terecht, maar is specifiek bestemd voor de “groene” investeringen in Het Brandpunt.

Alvast hartelijk dank!

Namens de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg,
Hennie Sohl

Meer informatie : 033-2463013  
www.hetbrandpunt.net/duurzaam