Chronologisch overzicht

2020

13 december : bijdrage Kinderwoorddienst interview over zonnepanelen op dak van het Brandpunt en met Truus Valstar over zonnepanelen op eigen dak

december : Tineke Bos wordt portefeuillehouder diakonie en duurzaamheid binnen de nieuwe OWR structuur

oktober : bundeling van de resultaten van de gesprekken over voedsel tijdens maaltijdbijeenkomsten met verschillende leeftijdsgroepen in 2019 in een artikel ‘Focus op voedsel’. Dit artikel wordt basis voor webinar over voedsel in maart 2021

september : overleg met Geert Koetje, beheerder gebouw Brandpunt, over de installatie van Led lampen in kerkzaal en ontvangsthal. Planning is dat de Led lampen na een proef in 2021 geïnstalleerd zullen worden

juli : uitbrengen themakatern Voedsel in Lopend Vuur met 8 interviews met mensen die zich bezighouden met voedsel en landbouw in Nederland en Ghana

juni : bevestiging van vijf gierzwaluwnestkasten aan de zijmuur van Het Brandpunt door Kevin van den Hoeven, buurtbewoner en vogelaar

28 mei : artikel in Nieuwsbrief over resultaten 2 jaar zonnepanelen Brandpunt

19 februari : verzorgen inspiratiemoment Vasten voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis

januari : interview door Marianne van Tricht met leden van de werkgroep over Brandpunt als Groene Kerk voor een artikel voor de Werkgemeenschap voor Kerkelijk Opbouwwerk

2019

16 oktober
2e aandeelhoudersbijeenkomst ‘Groen Brandpunt’ met duurzame maaltijd, overzicht energieverbruik Brandpunt en lezing over het Heelal

13 oktober
Uitdelen duurzame appel na viering in kader Week van de Duurzaamheid en inzamelen zwerfafval kerkgangers

1 september
‘Soepsteen’-viering Brandpunt met aandacht voor uitkomst gespreksmaaltijden ‘focus op voedsel’

28 mei
Zonnepanelen 1 jaar actief : opbrengst 16.520 kWh, verbruik 15.500 kWh

april – juni
Vier gespreksmaaltijden ‘focus op voedsel’ bij verschillende leeftijdsgroepen : jongeren, jonglerengroep, generatie 35-50 en senioren

10 maart
Deelname Klimaatmars Amsterdam, 40.000 deelnemers, na wegzending in dienst Brandpunt

2018

1 december
Deelname aan de actie Noodklok voor het klimaat

14 november
Eerste Groene aandeelhouders bijeenkomst

1 juli
Themadienst duurzaamheid in het Brandpunt + bekendmaking opbrengst Groene Aandelenactie : € 7651,-

28 mei
67 zonnepanelen Brandpunt in werking gezet

april
Start werkzaamheid vernieuwen dakisolatie en plaatsen zonnepanelen
Start fondswerving Groene Aandelen

januari
Start initiatiefgroep symbool duurzaamheid in Het Brandpunt

2017

oktober
Besluit tot deelname aan initiatiefgroep Ghana Brandpunt

7 oktober
Deelname landelijke Groene Kerken dag in de Inham in Amersfoort

september
Start deelname Platform Duurzaamheid Raad van Kerken Amersfoort

16 september
Workshop duurzaamheid op Brandpunt dag

10 september
Onthulling bordje ‘Groene Kerk’ na themadienst in Brandpunt

april
Start onderzoek bedrijven die dakisolatie kunnen vervangen en zonnepanelen plaatsen

maart
Bespreking uitkomsten energiescan Brandpunt door 033Energie

2016

december
Tijdens de scan op 2 december is met name gekeken naar ‘energielekken’ in Het Brandpunt, de installaties rond verwarmen en verlichten. Ook is gesproken over het dak en het aanbrengen van zonnepanelen. Tevens is gevraagd om een advies wat een goede aanpak zou kunnen zijn voor de installatie van zonnepanelen

.

november
033Energie, het energieloket in Amersfoort, is benaderd voor de uitvoering van een energiescan van Het Brandpunt.

13 november
De Brandpunt viering stond in het teken van ‘Het gelaat van de aarde’. Na afloop van de viering is een gesprek met 15 Brandpunters gevoerd over onze plannen rond verduurzaming en met name het plaatsen van zonnepanelen.

juni

Met de kosters (Kees van Dijke, Marinka van den Akker) is driemaal een gesprek gevoerd over de inkoop en het gebruik van biologische en fair trade producten en het energiegebruik in Het Brandpunt. Dit heeft geleidt tot meer aandacht voor duurzaamheid, bijvoorbeeld: aanschaf fair trade thee, meer aandacht voor afval scheiden, meer aandacht voor energie besparing en in het algemeen bewustwording dat bij inkoop ook voor duurzaam gekozen kan worden.

5 juni
Tijdens de viering op wereldmilieudag  hebben wij ons aan de gemeenschap gepresenteerd.

februari
Uitgangspaper opgesteld waarin we onze visie en inspiratie verwoorden om met duurzaamheid aan de slag te gaan. We focussen ons op de thema’s energie en voedsel, bewustwording rond duurzaamheid (gemeenschap en bestuurders) en we vinden de relatie met onze omgeving van belang, de wijk en de stad.

februari
Gesprek met dagelijks bestuur van de OWR om draagvlak te verkrijgen voor onze activiteiten. De OWR staat achter ons initiatief.

Eind 2015

Vorming van de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op weg.