Eén jaar zonnepanelen

67 zonnepanelen

Groene investeringen geven succesvol resultaat ( mei 2019 )
De werkgroep ‘Het Brandpunt duurzaam op weg’ wil u een jaar na de installatie van zonnepanelen en het vernieuwen van de dakisolatie graag informeren over de resultaten van de groene investeringen in Het Brandpunt.

Zonnepanelen
Op 28 mei 2018 zijn de 67 zonnepanelen in gebruik genomen. De verwachting was dat deze panelen in totaal 16.000 kWh aan elektriciteit zouden kunnen opbrengen. Mede dankzij het prachtige zomerweer van 2018 is dit streefgetal ruimschoots gehaald. Bij het schrijven van dit stukje is er nog een week te gaan en de verwachte jaaropbrengst van de zonnepanelen op 28 mei 2019 is rond de 16.500 kWh.

Elektriciteitsverbruik
Met dit resultaat wordt ongeveer 1.000 kWh meer opgewekt dan Het Brandpunt op jaarbasis verbruikt ( 15.500 kWh ). In feite bedraagt de elektriciteitsrekening voor Het Brandpunt daardoor nul euro. Lager zelfs, we krijgen ook nog een kleine vergoeding voor de aan het net terug geleverde stroom. Al met al bespaart Het Brandpunt op jaarbasis hierdoor ongeveer € 3.000. De terugverdientijd van de zonnepanelen is daardoor ongeveer 9 jaar. Inclusief de donaties van de aandeelhouders komt de terugverdientijd in feite op minder dan 7 jaar uit. Bovendien is in één jaar ongeveer 6000 kg CO2 uitstoot bespaard. Dat is evenveel CO2 uitstoot als van een auto die in een jaar 40.000 km (een rondje rond de aarde) rijdt.

Gasverbruik
Sinds de start van de werkgroep ‘Het Brandpunt duurzaam op weg’ in 2016 zorgen de kosters ervoor dat gebruikers extra letten op het zorgvuldig aan- en uitzetten van de verwarming. Dankzij deze maatregelen daalt het gasverbruik sinds 2016 jaarlijks met 400 tot 500 m3.
In het voorjaar van 2018 is een nieuwe isolatielaag aangebracht op het lage dak waarop de zonnepanelen zijn gemonteerd. Omdat hieronder de vergaderruimtes van Het Brandpunt liggen, verwachten we een nog verdere daling van het gasverbruik tot minder dan 9600 m3. Dat is 12 % lager dan het gasverbruik in 2016 (zie tabel). Hierdoor wordt jaarlijks € 300 bespaard op de gasrekening.
Concluderend kunnen we stellen dat de groene investeringen in Het Brandpunt een hoog rendement hebben gehad. We bedanken met name de kosters en verder allen die hieraan hebben bijgedragen. Er liggen klaar plannen voor het stapsgewijs installeren van led-verlichting en het plaatsen van aanwezigheidsmelders in de toiletruimtes. We hopen dat het komende jaar opnieuw een duurzaam jaar zal zijn voor Het Brandpunt.
Werkgroep ‘Het Brandpunt duurzaam op weg’
Hennie Sohl