Een nieuwe toekomst

Geurt en Het Brandpunt gaan een nieuwe toekomst in

Afgelopen zondag 11 april maakte Geurt in de viering bekend dat hij een ook voor hem onverwachte stap in de toekomst gaat zetten.
Geurt vertelt daarin eerst zelf wat hij daarvan verwacht. Daarna zal we vanuit de OWR een eerste doorkijk geven hoe wij denken verder te gaan met elkaar.

Bij het beroep op mij
Afgelopen zondag maakte ik bekend dat ik Het Brandpunt zal gaan verlaten, omdat ik een beroep naar Harmelen en Kamerik heb ontvangen. Inmiddels heb ik de beide beroepen aanvaard. Veel mensen reageerden, via app, mail of door een kaartje te sturen. Ik ontving veel woorden van waardering, dank en herinneringen aan gedeelde momenten, en ook woorden van teleurstelling en onbegrip over de korte duur waarin ik aan Het Brandpunt verbonden zal zijn geweest. Ik ben dankbaar met alle reacties, ook van wie de moeite neemt om pijn en onbegrip te verwoorden.

Het is lastig dat de preventiemaatregelen het onmogelijk maken om iedereen te spreken zoals dat normaal zou gebeuren, na een viering. De communicatie is schriftelijker en kan daardoor afstandelijker aanvoelen dan wenselijk. Tegelijk ervaar ik dat het wel mogelijk is om elkaar daarin nabij te zijn.

Harmelen en Kamerik kwamen op mijn pad nadat ik door Kars werd overtuigd dat het goed zou zijn me weer te gaan openstellen voor andere gemeenten. Aanvankelijk wilde ik daarvan niet weten, omdat ik nog maar kort in Het Brandpunt ben en me hier op mijn plek voel. Ik raakte overtuigd toen ik me realiseerde hoe lang beroepingsprocedures kunnen duren, en hoe onzeker ze verlopen. In mijn vorige gemeente duurde de totale tijd dat ik me openstelde voor de roep van andere gemeenten vijf en een half jaar. Daarvan uitgaande zou mijn vertrek naar schatting over ongeveer drie tot zeven jaar plaatsvinden, en ondertussen zou ik mijn voordeel kunnen doen door de feedback die de contacten me zouden opleveren mee te nemen in mijn werken voor Het Brandpunt.

Eén van de vacatures die ik las, bleef in mijn hoofd zitten en ontlokte me de opmerking tegen Kars: ‘Ik denk dat ik dat wat hier van me gevraagd wordt beter kan dan wat ik in Het Brandpunt doe.’ Die was van Kamerik en Harmelen. Ik bedoelde het met een grap, een verwijzing naar de oecumenische bestuursstructuur in Het Brandpunt, die complex blijft en soms ingewikkeld veel tijd vraagt voor structureren, plannen en afstemming. Kars zei: ‘Dan is het goed daarop te reageren.’

Ik aarzelde, maar besloot dat het enige dat me tegenhield angst voor het ongewisse was en gehechtheid aan de rijkdom die me in Het Brandpunt omringt in onder meer collegialiteit, muzikaliteit, ritualiteit, professionaliteit en sensitiviteit. Ik schreef dat voor mij in kerkzijn de ‘klik’ essentieel is. Ik sprak met twee beroepingscommissies, van elke gemeente één. En toen ging het ineens heel snel, op een manier waarin ik me gekend voel en vertrouwen ervaar. Daarom heb ik, toen de vraag van Kamerik en Harmelen kwam of ik me geroepen voel hun predikant te worden, het antwoord ‘ja’ gegeven, zonder daarmee de blik af te wenden van waarvoor ik in Het Brandpunt ongelofelijk dankbaar zal blijven dat ik erin heb mogen delen.
Geurt

Hoe verder?
Allereerst zullen we samen met Geurt toewerken naar een afscheid dat we medio juni verwachten. Allerlei zaken zullen we moeten (en zijn we ook begonnen te) regelen. Niet alleen hoe gaan we na welke van Geurts’ werkzaamheden kunnen worden overgenomen maar ook hoe gaan we ons voorbereiden op zijn opvolging? Intussen zullen we ons hopelijk snel kunnen herpakken uit de beklemming van de coronamaatregelen.

Omdat Geurt een PKN-pastor is, zal de komende weken ook overleg gezocht worden met de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Hoogland/Amersfoort-Noord. Wat zijn hun toekomstplannen en welke ruimte is er om weer een predikant te beroepen?

De OWR zal daarom om meer redenen weer een nieuw startpunt voor de volgende fase op ons pad moeten gaan zoeken. We zullen daarvoor de komende maanden nodig hebben. Onderweg hopen we nog veel met Geurt van gedachten te kunnen wisselen over zijn ervaringen, visie op onze toekomst. Vooral die op de oecumene. Tegelijkertijd zullen we moeten wennen hoe we zonder Geurt de draad weer zullen oppakken en hopelijk toch ook weer volop kunnen vieren en samenkomen. Het is bemoedigend te ervaren dat diverse leden van onze gemeenschap spontaan aanbieden de komende tijd met ons mee te denken en mee te helpen. Dat is de Brandpunt-gemeenschap op zijn best!

De OWR heeft een begin gemaakt met een stappenplan, voorlopig nog op de komende maanden gericht om gaandeweg koers te zetten naar een inspirerende toekomst. Voel je vrij om dit in te zien.
namens de OWR

Hubert Fermina en Johan van der Vorm (de voorzitter en plv. voorzitter) zijn bereikbaar om eventuele vragen te beantwoorden maar ook suggesties met elkaar op weg te gaan, zijn welkom. Mocht iets je dwars zitten of een pastoraal contact wenselijk zijn, dan is Willemien Kamphuis (06 41740991 of 033 4565515) daarvoor ook bereikbaar.
Hubert en Johan
e-mail:  en