Een worsteling met God

Bezield en bezielend, mensen die ons uitdagen
Henri Nouwen, een worsteling met God

Inleider: Barbara Zwaan, theoloog.
Henri Nouwen is Nederlands meest gelezen spirituele schrijver. Ook in het buitenland inspireren zijn boeken vele mensen (van vrijzinnig tot orthodox). Nouwen heeft ons een uitgebreide en rijke spirituele erfenis nagelaten. Hij heeft de gave om diepe menselijke ervaringen – juist ook in het omgaan met God – helder te verwoorden. 
Nouwens persoonlijk leven was niet gemakkelijk. Hij is wel getypeerd als “onrustige zoeker naar God”. Hij worstelde met zijn geloof en roeping. Daarvan getuigen zijn levensweg en boeken.

Henri Nouwen werd geboren in 1932 te Nijkerk, volgde het grootseminarie, werd priester en legeraalmoezenier. Studeerde verder in psychologie en theologie. Was docent op diverse Amerikaanse universiteiten. Woonde een half jaar in Bolivia en Peru (in de sloppenwijken van Lima). Gaat later leven in de Ark-gemeenschap, een leefgemeenschap van en met verstandelijk gehandicapten, in Toronto. Hij overleed plotseling in 1996.

Wanneer: Zaterdag 8 februari 2020 van 10.30 – 12.30 uur
Waar: Pastorie Franciscus Xaverius, ’t Zand 31, Amersfoort
Bijdrage: € 5,00.
Aanmelding: