Eerste Advent

Thema: In diepe nacht daagt Licht
Voorganger is pastor Wim Vlooswijk uit Hilversum.
Hij is 68 jaar. Als pastoraal werker werkte hij in de
parochies van Laren, Huizen en Hilversum.
Sinds zijn pensionering is hij vooral diaconaal werkzaam.
Hij is voorzitter van de Interparochiële Caritas Instellling
van Hilversum en Loosdrecht en is voorzitter van
Stichting Present Hilversum.

Bij het thema: Je hebt duister nodig om licht te zien.
In de Advent zijn we ons het duister meer dan ooit bewust.
We verbinden ons met allen die in duisternis gezeten zijn.
Verlangend naar licht steken we een eerste kaarsje aan.
We laten ons bemoedigen door het visioen van Jesaja (Jes.2,1-5).
We horen Jezus’ oproep om open te staan voor het onverwachte,
want de Mensenzoon laat zich zien in het diepst van de nacht.
(Mt.24,37-44)