Eerste resultaten Kerkbalans 2018

Met het thema “Geef om je kerk” is de afgelopen weken de actie Kerkbalans 2018 gehouden om onze kerken in Hoogland/Amersfoort- Noord financieel gezond te houden. Hierbij de eerste resultaten van de actie kerkbalans. De telling is vooralsnog o.b.v. de geografische wijk van de gevers en (nog) niet op basis van voorkeurslidmaatschap.
Als alles is ingevoerd in het kerkelijk systeem kunnen we de resultaten per wijkgemeente zien (voorkeurslidmaatschap). Dat zal in de komende weken gebeuren. Wij zullen de resultaten daarover in het Lopend Vuur en/of Nieuwsbrief publiceren. De resultaten van de initiële telling vindt u hier.

De totale opbrengst is iets meer dan vorig jaar. Het aantal mensen wat nog moet reageren is hoger. De eerste prognose voor 2018 komt daarmee waarschijnlijk hoger uit dan de begroting (367.000). In deze prognose gaan we dus uit dat er nog een aantal leden een toezegging doen.

Dank aan allen die dit jaar een toezegging hebben gedaan en aan de tientallen vrijwilligers die deze actie tot een succes hebben gemaakt!
Namens College van Kerkrentmeesters, Kees van Beem en Henk van den Broek