Energiegegevens Brandpunt 2020

De werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op weg presenteert u graag de gegevens over het energieverbruik en de opbrengst van de zonnepanelen over 2020.

Door de corona pandemie is Het Brandpunt vanaf half maart veel minder gebruikt en dit komt tot uiting in een lager elektra- en gasverbruik van Het Brandpunt.

Het elektraverbruik lag 15 % lager dan 2019  en het gasverbruik 13 % lager dan 2019. Door het verminderde gebruik van Het Brandpunt en het zuiniger omgaan met elektriciteit, is het elektraverbruik in vergelijking met de jaren zonder zonnepanelen – voor mei 2018 – gedaald met 25 %. Het gasverbruik daalde met 13 % in vergelijking met de jaren 2014-2017 en zelfs met 37 % in vergelijking met de jaren 2010-2013.

Het afgelopen jaar 2020 hebben de 67 zonnepanelen op het dak van het Brandpunt voor het derde jaar goed gefunctioneerd en hebben in totaal 16320 kWh aan zonne-energie opgevangen, de hoogste opbrengst tot nu toe.

Het netto elektraverbruik van Het Brandpunt kwam uit op min 4215 kWh.

In totaal heeft Het Brandpunt van de installatie van de zonnepanelen16.700 kg CO2 bespaard, wat overeenkomt met het effect van het planten van 500 bomen.

Hennie Sohl, werkgroep Het Brandpunt duurzaam op weg.