Energieverbruik Brandpunt 2019

Het afgelopen jaar 2019 was het eerste jaar dat de 67 zonnepanelen op het dak van Het Brandpunt het hele jaar zon hebben opgevangen. In totaal werd er 16.250 kWh door de zonnepanelen geleverd.

Dit komt goed overeen met onze inschatting dat de panelen per jaar 16.000 kWh zouden moeten opleveren.

Het werkelijk elektriciteitsverbruik is in 2019 t.o.v. 2018 met maar liefst met 9,4 % (1479 kWh) gedaald tot 14.079 kWh. Dit is met name het gevolg van nieuwe en energiezuiniger ventilatoren op het dak van Het Brandpunt.

Omdat de opbrengst van de zonnepanelen 2171 kWh hoger ligt dan het verbruik is de rekening voor het elektriciteitsverbruik van het Brandpunt negatief: we krijgen zelfs geld terug voor de extra terug geleverde energie. Het Brandpunt haalt al zijn elektriciteit derhalve uit de zonnepanelen!

Het gasverbruik van Het Brandpunt is uit gekomen op 10.365 m3, een kleine stijging van 4,4 % (440 m3). De verklaring hiervoor is dat de thermostaatknoppen in het najaar zes weken handmatig bediend moesten worden bij de nieuwe inregeling van de CV installatie.

Al met al zijn we als werkgroep ‘Het Brandpunt duurzaam op weg’ zeer tevreden over de behaalde energiebesparingen. In totaal is 10.450 kg CO2 uitstoot bespaard, dit komt overeen met het de aanplant van 35 extra bomen. Op de website van Het Brandpunt vind u onder ‘duurzaam’ nieuwe informatie over onze werkgroep.

Hennie Sohl