Enquete

Vanuit de Christelijke Hogeschool Ede is een onderzoek gestart om de plaats van alcoholgebruik in de christelijke gemeenten te onderzoeken. Ook Het Brandpunt is benaderd met de vraag om mee te doen.
De vragenlijst bestaat uit 19 vragen en het invullen duurt circa 5-10 minuten.
Klik hier voor de vragenlijst.