Evaluatie 40-dagenproject KWD

De afgelopen weken hebben we met het 40-dagen project “Een teken van Leven” gewerkt. We hebben gesproken over het grote boek in de kerk en het 40-dagenboekje thuis. We hebben geprobeerd door middel van een gesprekje voor de kinderen in de viering, en linkjes in de nieuwsbrief en liturgie, de kinderen uit te nodigen om dingen te doen/ maken en dingen te laten zien door het sturen/ appen van foto’s. Afgelopen zondag (Pasen) hebben we dit project afgerond.
De ouders van kinderen, die met enige regelmaat naar de KinderWoordDienst komen, hebben recent een mail van ons gekregen om dit project te evalueren en om na te vragen waar ze de komende tijd behoefte aan hebben in de geloofsopvoeding van hun kinderen én om in verbinding te blijven.
Maar veel meer mensen hebben voor de 40-dagentijd een werkboekje mee naar huis genomen, gewoon voor zichzelf of voor klein- of buurkinderen. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar hun ervaringen. Daar kunnen we van leren voor een volgend project!
Daarom ook aan hen een aantal vragen:
– Luisterden die kinderen soms ook naar de viering?
– Hebben ze thuis gewerkt met het projectboekje en, zo ja, wat zijn hun ervaringen daarmee?
– Zijn er dingen die jullie misten of anders hadden willen zien? Wat hebben jullie bij een volgend project nodig?

Wij hopen graag van jullie te horen! Dat kan via mijn mailadres:
Hartelijke groet, namens de kinderwoorddienstleiding (Margreet, Henrike, Sjoeke, Liesbeth en Marina), Ingrid Verhoeven