Evaluatie beamer proeven

en het vervolg

De lay-outers en het beamerteam hebben de 6 proeven die we sinds oktober hebben uitgevoerd geëvalueerd. Zoals jullie hebben gezien, hebben we het beameren van de liturgie langzaam opgebouwd met liederen, teksten, liturgische aanwijzingen naast een volledig boekje, een A4-tje met de orde van dienst tot een viering zonder boekje.

Wij zijn zeer blij met de vele reacties die we hebben gehad, zowel per mail, mondeling als via de enquête. De belangrijkste reacties zijn:

Zichtbaarheid

 • Voor kinderen of mensen die niet zo lang zijn, zijn de onderste regels moeilijk te zien. Dit geldt met name als we staan en als er een langer iemand voor staat.
 • Andere aandachtspunten: Lichtinval (zon/gesloten luxaflex); Omhoog kijken (met name op de eerste rijen); Pastores/medewerkers op het podium staan  soms in de zichtlijn.

Volgen van de viering

 • Met beameren kan er niet vooruit of terug gebladerd worden.
 • Overzicht mist als de liedteksten worden gesplitst bij meer dan 4 regels.

Voorbereiden en nalezen/spelen

 • Het vooraf doornemen van de liturgie wordt gemist.
 • Het nalezen van een drempel of liedtekst of later in de week nog eens nalezen of spelen van tekst of lied.

Beleving

 • Je wordt meer gestuurd door de beamer.
 • Het overkomt je, is vluchtiger.

Naast deze kanttekeningen zijn er ook vele positieve reacties van het gebruik van de beamer genoemd, zoals onder andere:

 • Zingen voor je uit, niet naar beneden kijken, klinkt beter, zingt beter.
 • Prettiger om met cantorij mee te zingen.
 • Handen vrij, voelt anders.
 • Meer gericht op pastores.
 • Minder papier gebruik.

Wij hebben onze bevindingen aan de OWR gepresenteerd. Ook de commissie Vieringen zal de evaluatie nog behandelen. Hier zullen ook aanbevelingen uit komen en een besluit hoe we verder gaan.

Totdat dit proces is afgerond, willen we de proef voortzetten door de liturgie elke zondagsviering te beameren. Naast het beameren maken we een liturgieboekje en dit is verkrijgbaar voor diegene die dat willen. We zullen een aantal exemplaren bij de koffiebar neerleggen, waar ze opgehaald kunnen worden. Op deze manier willen we peilen hoeveel papieren exemplaren er gemiddelde bij een viering nodig zijn.

We zullen niet/beperkt beameren tijdens vieringen van kerstavond en kerstmorgen. Er wordt dan een papieren liturgieboekje gebruikt.

Bert van den Akker,