Focus op voedsel

De werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg heeft in de 40dagentijd vier maaltijdgesprekken gehouden met verschillende generaties binnen onze geloofsgemeenschap. Een vijfde gespreksmaaltijd vindt over een enige tijd plaats.

Tijdens de maaltijden zijn aan de deelnemers diverse vragen voorgelegd:
– Hoe ziet u voedingspatroon eruit?
– Waar haalt u uw voedsel vandaan?
– Bij welke onderwerpen staat u in verband met uw omgang met voedsel wel eens stil?
– Heeft het thema ‘voedsel’ iets met uw manier van geloven te maken?
– Vindt u dat er in onze geloofsgemeenschap aandacht dient te zijn voor het thema ‘voedsel’?
– Welke activiteiten vindt u dat de werkgroep rond het thema ‘voedsel’ zou kunnen organiseren?

Het waren steeds levendige gesprekken. Deelnemers leerden elkaar beter kennen. Bijna zonder uitzondering kwamen ze tot de ontdekking dat er bijna niets alledaagser is dan hoe zij in hun dagelijkse voedsel voorzien. Maar doorgaans raken ze hierover niet of nauwelijks met elkaar in gesprek.

Wij zijn als werkgroep heel blij met de ondervonden medewerking. Wij gaan de komende tijd de uitkomsten van de gesprekken verwerken. Op basis daarvan hopen we in het nieuwe seizoen aan de geloofsgemeenschap activiteiten rond het thema ‘voedsel’ aan te bieden. Tijdens de zondagse viering op 1 september a.s. zal extra aandacht zijn voor het thema ‘voedsel’.