Folder Vespers Goede Week

Op Palmzondag begint de Goede Week waarin christenen over de hele wereld met aandacht toeleven naar de dagen waarop ze het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus uit de dood gedenken. Van maandag t/m woensdag 26-28 maart vinden overal in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen momenten plaats waar bezoekers verstilde inkeer en bezinning kunnen vinden. Veel bijeenkomsten zijn tot stand gekomen in oecumenische samenwerking met anderekerken. Daarom bieden wij dit foldertje aan met een overzicht van de verschillende activiteiten, waar iedereen welkom is om bij aan te sluiten. Zo tonen kerken dat wat hen bindt sterker is dan wat henonderscheidt. Tenzij anders vermeld duren de meeste vespers 30 tot 45 minuten.
Oecumene actief, facebook.com/oecumenischAmersfoort
Josephine van Pampus, vz RvK Amersfoort.

Bekijk in Vespers Goede week 2018 folder (1) de informatie over de verschillende momenten van inkeer en bezinning in Amersfoort.