19 januari: Geen Kinderwoorddienst

Onlangs hebben we ons, als leiding kinderwoorddienst, gerealiseerd dat we vanuit de kinderwoorddienst in het verleden weinig oog hebben gehad voor de kinderen die bijvoorbeeld communie doen of het Vormsel ontvangen.

Om hier verandering in te brengen, hebben we besloten met (een aantal van) de leiding de viering van het Heilig Vormsel bij te wonen, op 19 januari, omdat Elin Timmerman dan het Vormsel zal ontvangen.

We nodigen alle kinderen van de kinderwoorddienst (en hun ouders) uit om ook deze viering bij te wonen. De viering is om 11.00 uur, in de Heilige Kruiskerk (Liendertseweg 46). De viering wordt geleid door mrg. Hoogenboom en Edith Vos.

Er is deze zondag GEEN kinderwoorddienst in Het Brandpunt.