Geen Wake zondag 2 Januari a.s.

Deze eerste zondag in het nieuwe jaar is er geen Wake bij het Detentiecentrum Kamp van Zeist. Dit natuurlijk vanwege de huidige Covid maatregelen.

De afgelopen maanden was er veel aandacht voor gezinnen die uitgezet dreigden te worden. Waarschijnlijk krijgt Ljowa en zijn gezin in Amersfoort een verblijfsvergunning! Daartoe is een motie van Jasper van Dijk door de kamer aangenomen. Het gaat dan om een formaliteit in de procedure die soms wel en soms niet gold. Wat fijn dat er duidelijkheid over is!

Enkele mensen van de organisatie zullen wel waken, anderen kunnen op een eigen moment bloemen achterlaten. Op Facebook bestaat de pagina wake online. Daarnaast is de website Wake Zeist geheel vernieuwd.

We wensen u allen een goed en gezond 2022 en hopen elkaar weer te ontmoeten.

Voor vragen kunt bij ons terecht.

Nynke van Beem (e-mail of telefoon 06 36 570 563) en Ria Molemaker (e-mail of telefoon 033 258 69 40).