Geloofsgemeenschap-zijn in de anderhalve-meter-samenleving

Langzaamaan komen we terecht in het ‘nieuwe normaal’, ofwel de ‘anderhalve-meter-samenleving’. De sociale onthouding kleurt ons leven niet meer zo nadrukkelijk als in de voorbije maanden. Er dienen zich weer mogelijkheden aan om elkaar te ontmoeten. Zo kunnen we – weliswaar op beperkte schaal – samenkomen tijdens zondagse vieringen. Ook voor het onderhouden van persoonlijke contacten ontstaat weer meer ruimte. We zijn niet langer aangewezen op telefoneren, videobellen, WhatsAppen of e-mailen.
Tegen deze achtergrond is besloten om de activiteiten in het kader van Het Brandpunt Veerkrachtig wat terug te schroeven.
De uitzendingen van Radio BrandpuntParel zijn daarom beëindigd.
Ook zal in de aankomende tijd minder dan tijdens de piek van de Coronacrisis door pastorale vrijwilligers actief contact gezocht worden. Dit neemt echter niet weg, dat wij een gemeenschap willen zijn en blijven, die oog heeft voor mensen van wie de veerkracht in deze nog altijd bijzondere tijd op de proef gesteld wordt. Je kunt dus nog steeds contact opnemen met of namen doorgeven aan Willemien Kamphuis (telefoon 033 –45 65 515 of 06 – 41 74 09 91, e-mail: ) of één van de pastores.
Het digitaal koffiedrinken na de viering gaat, zolang daar nog behoefte aan is, voorlopig nog wel door.
Gerard van Eck