Geloven met jonge kinderen

Geloven met jonge kinderen: voor ouders

Waar kan je thuis beginnen met jouw jonge kind(eren) als het om geloven gaat? In een aantal bijeenkomsten krijg je hiervoor handreikingen, materialen, ideeën en bovenal het delen van elkaars ervaringen. We richten ons in deze bijeenkomsten op ouders van kinderen tussen de 0 en 4 jaar.

De eerste twee bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 9 april en op woensdag 22 mei, van 20.00-22.00 uur, in Het Brandpunt. De avonden worden begeleid door Josephine van Pampus en Henrike Elzen.

Voor verdere informatie en opgave: Henrike Elzen,