Gemaakt van sterrenstof

Lezing ‘We zijn gemaakt van sterrenstof’
Op woensdag 16 oktober geeft Hennie Sohl de lezing We zijn gemaakt van sterrenstof’. Hennie vertelt over de plaats van de aarde in ons melkwegstelsel, het ontstaan en weer vergaan van sterren, sterrenstelsels en planeten. Ook komt aan de orde hoe het heelal ontstaan en hoe het heelal nog steeds groter wordt. Hoe krijgt tips hoe u de belangrijkste sterren en sterrenbeelden kunt herkennen.

Voorafgaand aan de lezing is de tweede aandeelhoudersbijeenkomst van het Groene Brandpunt. We informeren u over de opbrengst van de zonnepanelen en plannen voor verdere verduurzaming van Het Brandpunt.
De avond wordt gehouden in zaal 1 en 2 van Het Brandpunt.

Het programma voor de avond is als volgt:

18.30 eenvoudige maaltijdbijeenkomst
19.30 de stand van zaken rond de verduurzaming van Het Brandpunt
20.00 pauze
20.15 lezing Hennie Sohl ‘We zijn gemaakt van sterrenstof’
21.30 afsluiting

Als u wilt deelnemen aan de maaltijd wilt u zich dan opgeven bij .
U kunt ook na de maaltijd om 19.30 binnenkomen voor de informatie over de stand van zaken rond de verduurzaming van Het Brandpunt of om 20.00 uur voor de lezing over het heelal
Voor de lezing over het heelal hoeft u zich niet op te geven en niet-aandeelhouders zijn ook van harte welkom.

Namens de werkgroep Het Brandpunt duurzaam op weg
Hennie Sohl