Ghana Vice Versa van start

Nu gaat het er dan eindelijk van komen: het Ghanaproject. In het afgelopen jaar heeft u al meermalen hierover kunnen horen en lezen. In de viering van zondag 14 oktober a.s. gaat het project officieel van start. In de protestantse traditie is dat de Zondag Werelddiaconaat.
Het gemeenschapsproject wil vanuit haar gelovige inspiratie een heen en weer beweging op gang te brengen tussen Ghana en Nederland. Vandaar dat het project de naam Ghana Vice Versa draagt.

Enerzijds verbinden wij ons vanuit onze geloofsgemeenschap voor een periode van drie jaar met twee Ghanese ontwikkelingsprojecten: het AMO Educational Programme en het PAS Boerinnenproject. In het AMO Programme – een initiatief van Henk en Joa Bosch – worden houten leermaterialen gemaakt en verspreid onder basisscholen in heel Ghana. Leerkrachten krijgen een speciale training om met deze materialen te werken. Het PAS Boerinnenproject van de Presbyteriaanse Kerk ondersteunt vrouwen in Noord Ghana bij het bewerken van kariténoten tot shea butter en dit product vervolgens te verkopen. Dit gebeurt door voorlichting en training.

Om deze twee ontwikkelingsprojecten financieel en mogelijk ook anderszins te ondersteunen zullen wij aansluiten bij de activiteiten van twee Nederlandse partnerorganisaties. De stichting ABaCus biedt allerlei vormen van ondersteuning aan het AMO Programme; Kerk in Actie aan het PAS Boerinnenproject.

Anderzijds beoogt het project dat wij door ons te verbinden met deze ontwikkelingsprojecten leren van de manieren waarop de bij deze projecten betrokken mensen vormgeven aan hun leven, werken en geloven. Wat wij kunnen leren laat zich nu nog niet uittekenen. Dit zal gaandeweg aan het licht komen.

Het project Ghana Vice Versa is een project van de hele geloofsgemeenschap Het Brandpunt, dus van jong tot oud. De Oecumenische Wijkraad ziet graag dat dit project alle activiteiten, die in en vanuit onze geloofsgemeenschap plaatsvinden, ervan doortrokken raken. Een speciale impulsgroep zal impulsen laten uitgaan naar de diverse groepen binnen de gemeenschap. Maar ze vangt ook graag signalen op. Als u dus ideeën heeft voor of tijdelijk wilt meedoen aan een activiteit, dan kunt u contact met ons opnemen.
De leden van impulsgroep Ghana Vice Versa zijn Marina Budding, Gerard van Eck, Jeannete Koolstra, Johan Kruize, Carla van der Laan en Hieke van de Meulen.
De komende drie jaar zal de impulsgroep u op de hoogte houden over activiteiten en ontwikkelingen. Ze doet dat via deze nieuwsbrief, via Lopend Vuur en de website https://hetbrandpunt.net/ghana/.

Voor contact met de impulsgroep Ghana Vice Versa: bel 033 – 45 66 229 of mail of .