Gespreksmaaltijden Focus op Voedsel

Wij mensen zijn zoals andere levende wezens aangewezen op voedsel. Alle dagen weer. Hoe vanzelfsprekend dit ook is, toch is er veel te doen om hoe wij in ons natje en droogje voorzien. Wat eten en drinken we? Wat smaakt ons wel en niet? Hoe bereiden we onze maaltijden? Waar, wanneer en met wie nemen wij eten en drinken tot ons? Waar halen we ons voedsel vandaan? Hoe is het geproduceerd, verpakt en vervoerd? Is er genoeg voor iedereen? Wat doen we met wat er aan voedsel overblijft?

De werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg wil graag zicht krijgen op hoe leden van onze geloofsgemeenschap omgaan met voedsel, wat ze daarbij zoal van belang vinden en of ze ook een relatie zien met hun gelovige inspiratie. Om die reden organiseert de werkgroep binnenkort een aantal gespreksmaaltijden. Ze doet dat onder de titel ‘Focus op Voedsel’. Tijdens zo’n maaltijd staat naast een eenvoudig maal (koud of warm) een aantal vragen op het menu. De werkgroep hoopt hierdoor een beeld te krijgen van de binnen onze geloofsgemeenschap aanwezige interesses rond voedsel. Bij het organiseren van activiteiten kan ze dan rekening houden met de ongetwijfeld verschillende interesses. Voor de gespreksdeelnemers zijn de maaltijden een kans om elkaar rond een bepaald thema, in dit geval voedsel, beter te leren kennen.

De gespreksmaaltijden staan gepland voor de aankomende 40-dagentijd, traditioneel een periode van bezinning. De werkgroep zal hierbij een generatiegewijze aanpak hanteren. Dit betekent dat de maaltijden georganiseerd worden in samenwerking met binnen onze geloofsgemeenschap actieve groepen, die mensen van een bepaalde leeftijdcategorie binden (12+, jongvolwassenen, middengeneraties, ouderen).

Voor meer informatie: Gerard van Eck, T: 033 – 45 66 229 of E: .