“Gezegend”

19 december: thema “Gezegend”

Deze zondag is het alweer de vierde zondag van de advent. Nog één zondag van wachten en uitzien naar God die onder ons wil komen wonen, en dan is het kerst.

De evangelielezing van deze zondag heeft iets van een voorspel voor kerst: er wordt een kind geboren waar met verwachting naar is uitgezien, maar het is nog niet hét kind. Al is ook de komst van dit kind met wonderlijke gebeurtenissen omgeven.

Het thema, “Gezegend”, is ontleend aan de lofzang die zijn aanvankelijk sprakeloze vader Zacharias zingt bij Johannes’ geboorte. We kennen die als het Benedictus, de hymne die in kloosters nog steeds wordt gezongen bij het morgengebed. Een lied over de liefdevolle barmhartigheid van God als stralend licht uit de hemel over mensen in het duister. Gezegend ben je, als het duister van de tijden je de hoop op die liefdevolle barmhartigheid niet kan ontnemen!

“Gezegend” weten we ons ook met mensen die zorg willen dragen voor onze geloofsgemeenschap en die daarom een taak aanvaarden. In de viering ontvangt Miriam Bierhaus een zegen over haar aanstelling als pastor, en ontvangen Desiree van Hooidonk en Annefieke Prins een zegen over hun taak als oudste voor respectievelijk personele zaken en vieren en jeugd.

En tenslotte voel ik mij gezegend, omdat ik op 22 december a.s. 25 jaar predikant ben, wat toch wel een beetje een mijlpaal is. Daar besteden we komende zondag ook aandacht aan – maar hoe of wat, daar weet ik natuurlijk helemaal niets van af….

In elk geval zal er mooie muziek zijn, met zang van leden van de cantorij en de prachtige gezongen zegenbede “The Lord bless you and keep you” van John Rutter. Voor de jongeren van 16 – is er Brandhout Café.

Weet je welkom!

Anna Walsma