Gezocht: secretaris Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord (AK) is het bestuurlijke platform waarin de samenwerking tussen Het Brandpunt, De Veenkerk en De Inham vorm krijgt.
Als voorzitter van de AK ben ik op zoek naar een secretaris voor de AK, die mij kan ondersteunen. Op dit moment is er geen secretaris en vervul ik in feite beide rollen en dat is een beetje veel van het goede. We bereiden samen de agenda voor de vergadering van de AK voor, jij zorgt voor de verspreiding en je zorgt voor de notulen van de vergadering. Vanzelfsprekend mag je ook volop meepraten in de AK.
Wij bieden het functioneren in een goed samenwerkend team en inzicht in het reilen en zeilen van de drie wijkkerken.
Als je wilt weten, waar we het zoal over hebben, dan kun je je oriënteren in ons beleidsplan: http://lopendvuur.net/Detail.aspx?Page=Geloven
Natuurlijk mag je ook eerst gewoon een keer een vergadering van de AK bijwonen.
Voor meer informatie kunt u mij benaderen.
Henk Veldhuis,  06-22463660, .