Ghana inspiratieviering

Op 17 februari, Aswoensdag, is de veertigdagentijd gestart. In de veertigdagentijd valt ook een Ghanaviering en wel op 28 februari.

En bij een veertigdagentijd met Ghanese viering past een Afrikaans hongerdoek. Maak je samen met ons een eigentijds en Brandpunt hongerdoek?

Kent u dit hongerdoek nog ,Wereldgezichten’ uit 2002? Gemaakt door de kunstenaar EL Loko. Hij komt oorspronkelijk uit Togo, een buurland van Ghana. El Loko behoorde tot het Ewe-volk, dat leeft in het grensgebied van Togo met Ghana. Vandaar ook onze keuze.

Wat beoogde El Loko met dit hongerdoek? Je hoort het in ieder geval op 28 februari.

Wat heeft een hongerdoek met 40-dagentijd te maken? Je hoort en ziet het de komende zondagen.

Let ook speciaal op onze kinderen.

Maak samen met ons een eigentijds en Brandpunt hongerdoek? Let dan op de informatie elders in de nieuwsbrief

Ben je geïnteresseerd in hongerdoeken, bezoek dan eens de site www.dederdekerk.nl

Wil je je alvast voorbereiden op deelname aan het maken van een hongerdoek, vraag je dan af hoe jij jezelf graag laat zien. Van je stralende kant of ook je verborgen kant…?

En lees alvast in Marcus over de gedaantewisseling op de berg (Marcus 9:2-10).