Ghana Vice Versa

Op zondag 27 oktober hebben we voor het Project Ghana Vice Versa een omkeer collecte gehouden. In plaats van iets in de collectezak mocht je er nu iets uit halen. Het idee was om dit te gebruiken als een andere manier van geldwerving. Maar ook voor inspiratie om met elkaar in gesprek te gaan, te ontmoeten en/of samen iets te ondernemen.
Zondag 24 november halen we de opbrengsten van deze omkeercollecte op. Graag zien we dan dat u ook een reflectiekaartje invult die op de ronde tafel in de hal liggen. Wij stellen het op prijs om te horen of een dergelijke collecte misschien ook bij een ander thema zou kunnen passen.
Er is op 24 november ook gelegenheid om, na de dienst, eventueel zelf gemaakte spullen te verkopen op onze verkoop tafel.
Bent u er a.s. zondag niet, dan kunt u uw resultaat en liefst ook een reflectiekaartje met uw bevindingen deponeren in de speciale brievenbus die op de ronde tafel staat.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? mail dan naar
of kijk op de website hetbrandpunt.net/ghana

Hartelijk dank, namens de inpulsgroep Ghana Vice Versa