Ghana Vice Versa

TOCH BLIJ MET VOOR GHANA INGEZAMELDE BEDRAG!
Aankomende zondag is er in de viering weer aandacht voor ons gemeenschapsproject Ghana Vice Versa. Bij de mededelingen wordt bekendgemaakt welk bedrag het afgelopen jaar voor de twee Ghanese ontwikkelingsprojecten ingezameld is. Dat zal lager zijn dan de 4.872,60 euro die vorig jaar bijeengebracht is. De Coronacrisis heeft merkbaar invloed gehad op de geldinzameling. Toch verklappen we nu al, dat we blij zijn met de hoogte van het bedrag dat wij de Nederlandse partnerorganisaties Kerk in Actie en Stichting ABaCus kunnen schenken.

Het virus in Ghana
Henk Bosch, lid van onze geloofsgemeenschap, is nauw betrokken bij het werk in het AMO Programme. Onlangs is hij weer richting Ghana vertrokken. Ook daar doet het coronavirus zich gelden. Het aantal besmettingen is afgelopen twee weken aanzienlijk gestegen. Volgens de officiële cijfers zijn er inmiddels meer dan 50.000 besmettingen vastgesteld, vooral in de zuidelijke regio’s waar de grote steden Accra, Tema en Kumasi liggen. Het officiële dodental ligt op 323. In de afgelopen twee weken loopt het aantal besmettingen snel op. Er wordt veelvuldig gesproken over een nieuwe lockdown, maar er zijn tot op heden nog geen nieuwe voorzorgsmaatregelen genomen. Volgens Henk wordt het virus wordt niet echt als problematisch erkend. “Over het algemeen houden mensen zich aan de regels: afstand houden, geregeld handenwassen en mondkapjes dragen. Maar de tro tro’s (kleine busjes voor openbaar vervoer) zitten soms overvol en de meeste reizigers dragen geen mondkapje. Er wordt ook gezegd, dat men het niet te veel over het virus wil hebben, omdat dit de verkiezingen kan benadelen.”

Start lokale trainers
Het AMO Programme heeft enkele maanden geleden uit Ghana afkomstige trainers aangesteld. Zij gaan leerkrachten trainen in het gebruik van de houten leermaterialen. Hiermee kunnen leerlingen al spelend leren. “Ik had er hoge verwachtingen van, maar hen vanuit Nederland online inwerken verliep moeizaam. Ook al omdat ik als obroni (blanke) een andere stijl van communiceren heb. En ik ook nog eens vele noten op mijn zang heb…. In de afgelopen week heb ik twee dagen met de trainers samen doorbrengen. Toen is veel duidelijker geworden wat van hen verwacht wordt. Er komt ook heel wat op hen af. Hopelijk kunnen we komende maand nog enkele trainingen geven. Daarna gaan we ons voorbereiden op het komende jaar. Vanaf half januari gaan de scholen weer open.”

Niet naar school
“Voor het basisonderwijs heeft corona het grootste gevolgen. Kinderen gaan al vanaf half maart niet naar school. Ze vervelen zich thuis of lopen op straat. Bij slechts enkele (privé) scholen is er sprake van home schooling. Er wordt steeds gezegd, dat de ouders er op tegen zijn, dat hun kinderen weer naar school gaan. Maar ik betwijfel dat. Er is al wel besloten, dat kinderen gewoon bevorderd worden naar een volgende klas. Vanwege de gesloten scholen is de verkoop ook enorm gedaald. Er is zelfs gesproken over het voor een paar maanden naar huis sturen van de medewerkers. Toch is het mogelijk gebleken om ze door te laten werken, al moest één van de vrouwelijke medewerkers toch afhaken, om thuis te kunnen zijn voor haar kinderen. Ik heb respect voor de vasthoudendheid in hun werk. Er is een aardige voorraad gemaakt onder de bezielende leiding van Kwaku, de productiemanager. Langzamerhand trekt de vraag wat aan met het oog op komend schooljaar.”

Hoe kun je projecten steunen?
Vanwege de voorzorgsmaatregelen in verband met Corona is er voorlopig geen verkoop van Ghanese producten na de viering mogelijk. Je kunt echter wel producten bestellen via de productenfolder, klik op https://tinyurl.com/yy8hjhhp. Het Sinterklaas- en Kerstfesst zijn wellicht mooie gelegenheden om iemand iets uit Ghana te schenken.

Wij kennen je financiële mogelijkheden niet. Toch vragen wij je om (nog eens) te overwegen of je het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa met een gift kunt steunen. De samenwerkingsrelatie met de partnerorganisaties Kerk in Actie en de stichting ABaCus heeft geen verplichtend karakter. Toch zouden wij hen om de verdere ontwikkeling van de twee ontwikkelingsprojecten mogelijk te maken ook in het aankomende jaar een mooi bedrag willen schenken. Geld kun je overmaken naar bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord o.v.v. ‘Project Ghana Vice Versa’. Donaties aan het project zijn fiscaal aftrekbaar. Bij voorbaat dank!

Voor meer informatie over het ons gemeenschapsproject Ghana Vice Versa kun je terecht op de webpagina https://hetbrandpunt.net/ghana-vice-versa/.

Volgende week hopen wij via de nieuwsbrief je meer te vertellen over het boerinnenproject, het andere Ghanese ontwikkelingsproject dat wij via Kerk in Actie steunen.
Impulsgroep Ghana Vice Versa