Ghana Vice Versa kerstavond

De collecte op kerstavond is bestemd voor ons gemeenschapsproject Ghana Vice Versa. Hiermee ondersteunen we het PAS-boerinnenproject en het AMO Educational Programme. Door ondersteuning van deze twee projecten hopen we een heen en weer beweging op gang te brengen tussen Ghana en onze geloofsgemeenschap.

Na de dienst informeren we u graag bij onze tafel in de hal. Hier zijn ook houten sleutelhangers te koop met Ghanese Adinkra Symbolen, gemaakt in de werkplaats van het AMO programme. Meer informatie kunt u vinden op onze webpagina: https//hetbrandpunt.net/ghana

U kunt ook een bijdrage overmaken naar bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord o.v.v. ‘Project Ghana Vice Versa’. Donaties aan het project zijn fiscaal aftrekbaar!