God heeft mensen nodig

De kunst van duurzaam leven

Alle vormen van leven maken gebruik van wat de Aarde biedt. Wij mensen maken steeds meer gebruik van de bronnen. Zozeer zelfs dat ze de draagkracht van onze planeet te boven gaat. Onze ecologische voetafdruk is te groot, zo blijkt steeds meer.

De inzet van overheden en bedrijfsleven is nodig om onze voetafdruk te verkleinen. Het klimaatakkoord van Parijs (2015) is een belangrijke stap in de goede richting. Maar er is meer nodig. Ook consumenten kunnen een bijdrage leveren.

In het traject God heeft mensen nodig ga je gedurende zeven bijeenkomsten met elkaar op zoek naar hoe je vorm kunt geven aan een duurzame levensstijl. Aandacht zal er zijn voor consumptiegebieden met de grootste impact: voeding, wonen, spullen en mobiliteit. Welke praktische mogelijkheden heb je om zo te leven dat je de draagkracht van de planeet Aarde niet overschrijdt? Ook zal er aandacht zijn voor wat het lastig maakt om duurzaam te leven en hoe je met deze hindernissen kunt omgaan.

Het gezamenlijk zoeken naar een duurzame levensstijl wordt verbonden de christelijke spiritualiteit als bron van praktische levenskunst. Hoe maakt die ons gevoelig voor dat wat mensen, dieren en planten overkomt of bedreigt? Hoe zet die ons aan tot duurzaam handelen?

De begeleiding van het traject is in handen van theoloog en professioneel begeleider Gerard van Eck (Ecksplorer). De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen 5 april, 26 april, 17 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni en 21 juni 2018 van 19.30 tot 21.45 uur in De Inham, Hamseweg 38 te Hoogland.

Deelname wordt van harte aanbevolen door de werkgroepen De Groene Inham en Het Brandpunt duurzaam op weg.
Een informatiefolder is te vinden op deze webpagina.

Aanmelden kan via  of 033 456 62 29 of 06 46 485 487.

Lieve aarde
Je leeft en doet leven
En dat is wat
ik je terug zal geven

Deelnemers over het traject God heeft mensen nodig:
“Hoewel ik al het nodige wist, heeft het traject een enorme verdieping gegeven”
“Duurzaamheid is meer behapbaar geworden”