God, liefde en Nashville

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt
wijst Nashvilleverklaring af.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Daar waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God.

Meer woorden zijn eigenlijk niet nodig.
We betreuren de Nashvilleverklaring en wijzen deze verklaring af als onbijbels en onchristelijk.

Bij de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt ben je welkom, wie en hoe je ook bent. Gelukkig geldt dat voor heel veel andere kerken ook. Een aantal van deze kerken zijn te vinden op http://www.wijdekerk.nl