God op zoek naar de mens

Abraham Heschel (1907 – 1972) was een groot kenner van de Joodse mystiek én maatschappelijk zeer geëngageerd. Hij was actief in de burgerrechten beweging, trok daarin nauw op met M.L. King en sprak zich uit tegen de Vietnam-oorlog. Hij was ook als Joods vertegenwoordiger actief aanwezig op het Tweede Vaticaans Concilie. In één van zijn belangrijkste werken “God in search of Man” draait hij het voor christenen gebruikelijke ‘zoeken naar God’ om naar het Joodse Joodse ‘openstaan voor de – naar de mens – zoekende God’.

Inleider: Prof. Dr. M.J.H.M. Poorthuis hoogleraar Interreligieuze Dialoog aan de Tilburg School van Theologie. Zijn dissertatie gaat over de Frans-Joodse filosoof Immanuel Levinas. Hij publiceerde over Katholicisme, Judaïsme, Boedhisme en over de Nederlandse perceptie van de Islam. Hij is co-editor van het internationale tijdschrift Jewish and christian Perspectieves en hij is voorzitter van the foundation Pardes for Jewish wisdom.

Wanneer: Zaterdag 28 november 2020, 10.30 – 12.30 uur
Waar/hoe: Via Zoom verbinding
Opgave:
Info: www.sccamersfoort.nl
Bijdrage: 5 euro op bankrekeningnummer: NL31 RABO 0357 4808 72  t.n.v. PMM Jacobs en/of CP Scholten