Godsdienst en cultuur thema ‘De Ontmoeting’

Dit seizoen staat het thema ‘godsdienst en cultuur’ centraal. “Hoe dient een mens zijn God, hier of ook elders in de wereld? Gaat hij uit van goddelijke woorden of geboden, of ook van kerkelijke tradities of culturele gewoonten? Heeft hij bepaalde ervaringen in het verleden opgedaan? Of is het een samenspel van allerlei factoren in het leven? Welke rol spelen heilige boeken hierin mee? Verschil in tijden, plaatsen en omstandigheden kunnen ook verschil in betekenissen van begrippen inhouden en hun invloed op godsdienst.”

Deze gespreksgroep o.l.v. Francien van Overbeeke start op 10 september.

Hartelijk welkom iedere 2e en 4e maandag van de maand, van 10 tot 12 uur in ‘De Ontmoeting’. Om 9.45 uur staat de koffie klaar.
Meer info en aanmelden: Francien van Overbeeke (tel. 456 13 51, e-mail).