Godsdienst en cultuur

Dit seizoen staat v.w.b. inloophuis De Ontmoeting het thema ‘godsdienst en cultuur’ centraal. “Hoe dient een mens zijn God, hier of ook elders in de wereld? Gaat hij uit van goddelijke woorden of geboden, of ook van kerkelijke tradities of culturele gewoonten? Heeft hij bepaalde ervaringen in het verleden opgedaan? Of is het een samenspel van allerlei factoren in het leven? Welke rol spelen heilige boeken hierin mee? Verschil in tijden, plaatsen en omstandigheden kunnen ook verschil in betekenissen van begrippen inhouden en hun  invloed op godsdienst.”
De gespreksgroep die iedere 2e en 4e maandag van de maand van 10 tot 12 uur in ‘De Ontmoeting’ bij elkaar komt staat o.l.v. Francien van Overbeeke, bij wie ook meer informatie is te verkrijgen en waar u zich kunt aanmelden (tel. 456 13 51, e-mail:). Om 9.45 uur staat de koffie klaar.