Groen Symbool

Onze oecumenisch geloofsgemeenschap is een groene kerk, een duurzame kerk. Om die reden hebben wij een betere isolatielaag en zonnepanelen op het dak van ons kerkgebouw laten aanbrengen.

Maar een groene geloofsgemeenschap is ook een gemeenschap waarvan de afzonderlijke leden groen zijn. Om ons daar steeds weer toe te laten inspireren gaan we de komende tijd met elkaar op zoek naar een symbool. Een symbool dat uitdrukt dat wij ons verbonden voelen met de Aarde. En dat wij ons daarom willen inzetten voor natuur en milieu, voor onze schepping. Hoe dat symbool eruit komt te zien weten we nog niet. Dat willen we nu juist op het spoor komen.

Als eerste stap vragen wij je een foto te maken – thuis of op vakantie – en deze ons voor 1 september toe te sturen (). Veel groene inspiratie toegewenst deze zomer!

Namens de regiegroep groen symbool,
Gerard van Eck (033-4566229; )