Groene aandelen een succes

Ruim 60 mensen uit onze Brandpuntgemeenschap zijn door het geven van een bijdrage aandeelhouder van het Groene Brandpunt geworden. Samen hebben zij bijna € 8.000 bijgedragen aan de verduurzaming van Het Brandpunt. Van dit bedrag is € 6.000 bestemd ter ondersteuning van de financiering van de 67 zonnepanelen die eind mei van dit jaar zijn geplaatst. De resterende € 2.000 zal in overleg met de Oecumenische Wijkraad van Het Brandpunt het komende jaar gebruikt worden voor de verdere vergroening van onze kerk, onder andere door het gefaseerd plaatsen van Led-lampen.
De zonnepanelen draaien inmiddels door het prachtige zomerweer van de laatste maanden overuren. Vanaf eind mei is inmiddels bijna 9.000 kWh opgewekt en voor een deel teruggeleverd aan het net. Onze verwachting is dat de zonnepanelen zoveel zullen opwekken dat het totale elektriciteitsverbruik van Het Brandpunt ( 15.000 kWh ) daarmee gedekt zal zijn. Ook verwachten we dat het gasverbruik de komende wintermaanden lager zal zijn omdat het dak boven de vergaderruimtes van een nieuwe en dikkere isolatielaag is voorzien. Al met al zijn hebben we hiermee kunnen waarmaken dat we een Groene Kerk zijn geworden.

Voor alle Groene aandeelhouders willen we op woensdag 14 november een ‘aandeelhoudersvergadering’ houden. Over de invulling van deze avond wordt u t.z.t. nader geïnformeerd. Als u nog geen aandeelhouder bent : u kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. Oecumenische Wijkraad Brandpunt Hoogland/ Amersfoort-Noord, onder vermelding van “Aandeel Groen Brandpunt” en uw e-mailadres.

Werkgroep Het Brandpunt duurzaam op weg,
Hennie Sohl