Heel Holland Vast

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.

De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Sta op´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.

De kalender is gratis te bestellen via: https://www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Vasten is een beproefde manier om u voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Kerk in Actie start een vastenactie om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. Zo delen we het goede nieuws van Gods liefde voor ons. Doet u ook mee?

Vasten is afzien van aardse zaken om zo ruimte te maken voor God. In de Bijbel staan veel teksten over vasten, zoals in Matteüs 6 en 9. Vasten kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en snoep. U kunt ook iets anders doen, zoals uw kleding naar de kledingbank brengen, een kaartje sturen of bidden voor iemand in uw omgeving. Met de Kerk in Actie vastenkaart bieden we u per week een nieuwe uitdaging.

Op de kaart houdt u bij hoeveel tijd/geld u bespaart en wat u kunt inzetten om ‘op te staan’ voor straatmeisjes in Ghana of een van de andere projecten in de 40-dagentijdcampagne.

Gaat u de uitdaging aan?
Op de thematafel in de hal van het Brandpunt vindt u – vanaf 27 februari – Vastenkaarten en ga de uitdaging aan. Voor extra inspiratie kunt u de 40-dagentijdkalender gebruiken met daarin dagelijks een bijbeltekst, quote, verhaal, gedicht of vastentip.

Ook voor kinderen!
Hoe kun je de 40dagentijd concreet maken voor kinderen? Ze bewust maken van het toeleven naar Pasen? Hiervoor is de vastenkaart voor kinderen een goed middel. Ook liggen er spaardoosjes om te gebruiken bij het sparen voor projecten of goede doelen.