Hem achterna, op weg naar Pasen (2)

Uitwisselingsgroepje Ignatiaanse retraite

Er hebben zich helaas weinig mensen opgegeven voor dit uitwisselingsgroepje
De ervaring van samen een biddende gemeenschap zijn van waaruit we ons doen laten richten wordt dan wat beperkter, maar ook met twee of drie kun je bidden.
Het blijkt niet noodzakelijk te zijn om iedere dag mee te doen. Je hoofd daarvoor vrij maken is niet gemakkelijk. Ook nu met drie mensen ervoeren we gemeenschap, maar ook teleurstelling omdat onze gemeenschap zoveel groter is. Toch blijven we samenkomen en ik zal het nu zo voorbereiden dat iemand die helemaal niet meedoet met de retraite zich toch kan aansluiten. Zo kun je delen in de ervaring van stil worden bij een enkel Schriftwoord, je kunt je oefenen in de weg daar naartoe en het stil verblijf helemaal zoals je bent in een veilige omgeving. Horen wat de Geest zegt tot de kerken en dus ook tot ons in het hier en nu kan alleen maar zo opengaan.
en