Hemelvaart: hemel op aarde, grond van leven

Een enthousiaste groep van 25 fietsers liet zich door de regen niet weerhouden om een oecumenisch feestje te vieren. Om 7.00 uur werd vanuit Het Brandpunt koers gezet naar de Martinus in Hoogland. Onderweg, fietsend langs de Eem, gaf de groep het thema ‘Grond van leven’ handen en voeten, door zwerfvuil te rapen langs de dijk. In ruim vijf minuten werd een strook van 30 meter vervuilde dijk schoongemaakt.
Om 8.00 uur stond in de Martinus een ontbijt klaar dat samengesteld was uit allerlei restjes eten. Om 9.00 uur begonnen twee activiteiten, één vol verstilling en een ander vol activiteit. Het thema ‘Hemel op aarde’ werd hierin beleefbaar. De resultaten van de activiteiten werden vervolgens meegenomen naar Het Brandpunt, waar ze in een korte viering met de andere bezoekers werden gedeeld. Zo klonk het volgende ‘diamantje’ over de oecumene:

Oecumene
gemeenschappelijk christelijk
stimuleert, verbindt, daagt uit,
noodzaak, hoop, daad, spanning,
verandert, beweegt, verdiept,
liefdevol, verlangend
toekomst

Na afloop van de viering, bij een kopje koffie, was het vervolgens nog gezellig bijpraten.