Herbergviering 2 februari

Herbergviering 2 februari, 10.45 uur
Thema : Geluk
Het schijnt dat we in een van de gelukkigste landen van de wereld leven. Je kunt je er wat bij voorstellen, want Nederland is een welvarend land waar je vrij bent om je eigen keuzes te maken en waar je veilig kunt leven. Je zou zeggen: het geluk ligt voor het oprapen. Maar geluk kan iets weerbarstigs zijn, het kan je ontglippen als je ogenschijnlijk alles hebt. En het zit vaak in dingen die niet te koop zijn.
Misschien zit het zelfs in dingen waar je weinig geluk van verwacht. Jezus zegt daar verrassende dingen over in Matteüs 5, 1-12, als hij de mensen leert over het koninkrijk van God.
Kun je gelukkig worden als je niet gaat voor je eigen geluk…?

Angelina Bentvelzen is welkomheter in deze viering, Rian Monkhorst speelt piano en ds. Anna Walsma is voorganger.
Na de viering is er koffie en thee en alle gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.
Weet je welkom!