Herbergviering 4 februari 11.00 uur: Zoek de verbinding

Zodra kleine kinderen ontdekken dat ze zelf iets kunnen willen ze ook zoveel mogelijk zelf doen. Bij wat je zelf kunt doen ben je niet van anderen afhankelijk en dat blijft voor de meeste mensen iets heel belangrijks.
Maar kun je alles in je eentje af? En moet je dat wel willen? De band De Dijk heeft een liedje dat ‘Ik kan het niet alleen’ heet. Want je kunt wel proberen om alles in je eentje te doen, maar als je mensen ontmoet die met je optrekken en aan wie je je kunt optrekken, dan kan er veel meer gebeuren dan je in je eentje voor elkaar krijgt.
In het verhaal dat we horen laat Jezus zich ook kennen als iemand die met mensen optrekt en aan wie je je kunt optrekken. Omdat hij iemand is die echt verbinding weet te maken met mensen en met God.
Er is 12+ voor de tieners en koffie na de viering. Je bent ook van harte uitgenodigd om in Het Brandpunt verder mee te praten en te denken over verbindende ontmoetingen, in en rondom de oecumenische geloofsgemeenschap.