Herbergvieringen

Geen Herbergvieringen in de zomer

Nu de inloop in De Herberg weer gestart is en er in de kerken heel voorzichtig iets meer ruimte komt om samen te vieren, heb ik met wat mensen overlegd over de Herbergvieringen.
De vraag is of we deze zomer weer kunnen en willen vieren.
Met alle maatregelen die nu van kracht zijn en de consequenties die ze hebben voor onze vieringen is het besluit genomen om in juni, juli en augustus géén Herbergviering te houden.
In de komende maanden kijken we hoe we na de zomer verder gaan, en kunnen we hopelijk ons voordeel doen met de ervaring die op andere vierplekken wordt opgedaan met vieren op anderhalve meter afstand (en zonder zingen…).
Er komt misschien nog een ander (wekelijks) moment van bezinning en/of gebed in De Herberg, ik ben bezig om uit te zoeken of dat wenselijk en haalbaar is. Als dat er komt meld ik het via deze nieuwsbrief.

Anna Walsma