Herhaalde uitnodiging

Vanuit de OWR: herhaalde uitnodiging om bij te praten over afgelopen tijd en over de koers van onze geloofsgemeenschap

Beste mensen van Het Brandpunt,
We gaan door een turbulente tijd met flinke uitdagingen. Denk aan o.a. de opvolging van Geurt en de ontvlechting van de OLVvA uit Het Brandpunt. Afgelopen dinsdag heeft de eerste ontmoetingsbijeenkomst plaatsgevonden in een reeks. Het was een verdiepende gedachtewisseling en een plezierig gesprek. De deelnemers gaven aan ontmoeting op prijs te stellen en uit te zien naar het onderlinge gesprek. Wij hadden daar als OWR ook op gehoopt. Graag sturen wij dan ook een herhaalde uitnodiging voor het bijwonen van een van de nog komende bijeenkomsten.

We stellen voor het gesprek te voeren over: 

  • Hoe het met ons gaat, hoe we het afgelopen jaar zijn doorgekomen? We willen met elkaar ook onze gedachten en gevoelens delen naar aanleiding van de ontwikkelingen van de afgelopen tijd.
  • Graag willen wij jullie bijpraten over de feitelijke stand van zaken van dit moment en jullie meenemen in het traject (onze landkaart) dat ons bestuurlijk voor ogen staat. We vinden dat belangrijk omdat iedereen binnen onze geloofsgemeenschap dan dezelfde informatie heeft op hoofdlijnen.
  • Tenslotte willen we het met jullie hebben over de toekomst van onze oecumenische geloofsgemeenschap. We horen graag van jullie hoe jullie er tegen aan kijken, welke mogelijkheden je ziet voor een mooie toekomst en welke uitdagingen we hebben om samen aan te gaan werken.

De ontmoetingen vinden plaats in het Brandpunt en ze duren anderhalf uur. De resterende bijeenkomsten zijn als volgt gepland:

Zondagen 4 juli en 18 juli, beginnend na de viering om 12.30 uur
Dinsdagavond 13 juli, beginnend om 19.30 uur
Dinsdagochtend 6 juli, beginnend om 10.15 uur

We denken aan gesprekken van ca 1,5 uur maar dat hangt af van jullie wensen.

Als OWR hopen we jullie dan te ontmoeten. Als je een van de ontmoetingen wil bezoeken
stuur dan een mailtje naar .