Het Brandpunt: daar zit muziek in!

MuCoBra

MuCoBra is een samenvoeging van Muziek Commissie Brandpunt en de kunstbeweging Cobra. Cobra was een internationale beweging van jonge, vooruitstrevende kunstenaars. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veroorzaakten zij een revolutie. Zo hoopt MuCoBra ook vernieuwend te zijn binnen Het Brandpunt en de beleving van vieringen muzikaal te versterken.

MuCoBra is een gemeenschappelijk initiatief van de OWR en commissie vieringen. Aanleiding was en ís nog steeds het tekort aan pianisten die de muzikale begeleiding van vieringen kan verzorgen. Dit tekort is voor ons het uitgangspunt geweest om in gesprek te gaan met verschillende betrokkenen bij de muziek in de vieringen. Denk aan het pastoresteam, de cantorij en haar dirigent, de techniekgroep, commissie vieringen en de OWR. Want muziek maakt een heel wezenlijk onderdeel uit van de Brandpunt vieringen. En samen ontstonden er ook weer mooie nieuwe dromen voor de toekomst, zoals meerstemmige gemeentezang of een eigen Brandpunt muziekbundel.

De afgelopen anderhalf jaar is er hard gewerkt aan een Brandpunt breed muziekplan door MuCoBra.  Dit betreft de muziek in de vieringen als ook de coördinatie van initiatieven buiten de vieringen. We zien ook kerkverlating en door terugtrekking van de OLVA zijn er steeds minder inkomsten; we staan dus wel voor een financiële uitdaging met elkaar. Maar we denken dat we ons als veerkrachtige geloofsgemeenschap – zeker gezien de huidige ontwikkelingen – nog meer kunnen profileren door middel van muziek. Wij onderscheiden ons met inspirerende keuzes en ons niveau. Het Brandpunt heeft veel talent en kwaliteit in huis. Dat willen we graag nog meer tot zijn recht laten komen, maar daar is wel budget voor nodig!

Vandaar dat ervoor gekozen is om het Brandpunt Startweekend te organiseren rondom de muziek. Want muziek dat verbindt! Naast de fancyfair en workshops op zaterdag, zullen verschillende Brandpunters letterlijk van zich laten horen. En op de startzondag – na de viering – zal MuCoBra zich presenteren en haar plannen voor de komende tijd bekend maken. Zo kunt u op zondagmiddag ook al even proeven van een nieuw project, de Morning Prayer, dat gepland staat voor zondag 14 november a.s. Van harte welkom dus om te komen luisteren, genieten en mee te doen!

Muzikale groet, Marijke van Leerzem, Edith Vos, Joost Keizer en Mary Hogenkamp