Het Brandpunt in gesprek over Jezus

Op zaterdagmiddag 30 juni vindt in Het Brandpunt een mini-conferentie plaats over het onlangs verschenen proefschrift van pastor Geurt Roffel. Thema is het samen spreken over visies op Jezus. In zijn boek voert Roffel dit gesprek met zes theologen, want: “in gesprek met anderen wordt je eigen geloof gevormd, gevoed en verandert het, omdat je daarin ontdekt waar eigen vragen liggen.” Op de conferentie klinken Jezus-liederen, geeft Josephine van Pampus een persoonlijke reactie en is ruimte voor iedereen om deel te nemen aan het gesprek. De conferentie duurt van 14 tot 16.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur en een borrel na afloop. De toegang is gratis, aanmelden wordt gewaardeerd () maar is niet noodzakelijk.

Beknopte samenvatting van het boek

Christenen interpreteren de uitspraak “Jezus is de Zoon van God” op veel verschillende manieren. De verschillen zijn soms zo groot dat interpretaties onverenigbaar lijken. Wie in die diversiteit tot een eigen antwoord wil komen op de vraag of Jezus de Zoon van God is, moet in gesprek met anderen. Geurt Roffel doet dat op twee manieren, ontleend aan de filosofen Gadamer en Derrida. Eerst raadpleegt hij (Gadamers werkwijze volgend) zes internationaal toonaangevende theologen als deskundigen. Geurt Roffel laat zich door hen inwijden in de materie en probeert hun visie op Jezus als Zoon van God zo goed mogelijk te begrijpen. Nadat hij dat gedaan heeft, onderzoekt hij hun visies opnieuw, maar nu (Derrida’s werkwijze navolgend) met veel meer afstand. Hij bekijkt op welke plekken hij zich te gemakkelijk door elk van hen heeft laten overtuigen.

Geurt Roffel:
“Welke alternatieven worden er zichtbaar als ik daar met meer afstand over nadenk? Daar wordt het spannend in mijn onderzoek, omdat ik mezelf moet dwingen om mijn voorbehoud onder woorden te brengen en te beargumenteren; en tegen de theologen in te denken. Zo ontstaat ruimte voor een eigen visie en kom ik bijvoorbeeld tot stelling 10 bij mijn onderzoek:

Het van Jezus in zijn stervensuur vermelde citaat van psalm 22:2, ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’, maakt duidelijk dat de ervaring van godverlatenheid hoort tot het hart van het christelijke geloof.”

In het slothoofdstuk geeft Roffel zijn antwoord op de vraag of hij Jezus als Zoon van God ziet. Daarbij werkt hij uit dat wat voor iedere afzonderlijke visie op Jezus geldt (dat die coherent moet zijn), dat dat niet geldt voor het christelijk geloof als geheel. Daarin biedt pluraliteit juist kans op verbinding, omdat iedereen in gesprek eigen visies kan ontwikkelen.

Het boek is binnenkort verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel en bij de online boekhandels.
Titel: “En wie ben ik volgens jullie?”
ISBN: 9789023955610