Het Brandpunt onderweg naar morgen (1)

Graag praat ik jullie namens de OWR bij met het oog op allerlei ontwikkelingen zoals besproken in de diverse gesprekken in onze geloofsgemeenschap.

De afgelopen weken zijn bijeenkomsten bezocht door 40-50 mensen die elkaar zochten voor ontmoeting, een terugblik op de het afgelopen jaar en om vooruit te blikken. Er is veel gaande en veel te doen. Het Brandpunt moet zich opnieuw gaan uitvinden dat staat intussen wel vast. Hoe gaan we verder met onze oecumenische missie en hoe vullen we die straks opnieuw in, staan daarin centraal.

Maar eerst: wat hebben we veel meegemaakt of doorgemaakt. Privé en in onze geloofsgemeenschap is er door corona veel  teweeggebracht. Sommigen of hun naasten zijn daardoor hard getroffen, anderen konden zich in hun werk of anderszins daarentegen prima redden en zijn we de beperkingen goed zat. Gelukkig zijn we nieuwe kijkrichtingen en oplossingen gaan ontdekken. We zijn blij dat veerkracht ons als gemeenschap in staat heeft gesteld te blijven  functioneren en onze vieringen technisch vernieuwend te ondersteunen met live streaming en een pop up cantorij. Maar ook los daarvan: als je een jaar terugkijkt blijkt er ook op andere vlakken veel te gebeuren.

Laten we maar gelijk wat zaken op een rij zetten en kort aanstippen waar we staan.

De Herberg: Vieringen in de Herberg zijn nu afgerond. Met de Nieuwlanders gaan we kijken of zij verder geholpen kunnen worden om eigen activiteiten op te starten.

Vertrek Geurt: Het afscheid van Geurt en zijn intrede op 4 juli in Kamerik en in Harmelen (bijgewoond door OWR) lijkt alweer ver weg. Wat blijft, los van voor sommigen een katerig gevoel, is de geweldige organisatie bij zijn afscheid en de prachtige ondersteuning met muziek en woord. Geurt was daar blij mee. Opnieuw een blijk van geestkracht en creativiteit van onze geloofsgemeenschap die velen een hart onder de riem heeft gestoken.

Ook hier moet de blik op morgen worden gericht. Onze gemeenschap heeft hier veel vragen over. De stand van zaken is dat een opvolging voor Geurt wordt gezocht in 2 personen. We denken aan iemand die behalve Josephine en Anna pastoraal en voorgaand in vieringen actief zal zijn en iemand die ons zal begeleiden in het komende vernieuwingsproces. Hiervoor is de OWR een profielschets aan het schrijven. Er komt nu  dus nog geen vacature. Daarvoor is nodig dat we weten welke ruimte er straks is en hoe de Protestantse Gemeenschap van Hoogland/Amersfoort-Noord zal koersen in het proces ontwikkeling Duurzame Toekomst voor de PG HAN met als opdracht behalve tot een nieuwe kerkvisie ook tot een sluitende balans te komen.

Besluit OLVvA en toekomst Oecumene:  Het beëindigen van de samenwerking door de RK-kerk heeft (ook) veel zeer gedaan, boosheid en ongeloof gebracht. Kan dat dan zomaar? Ja helaas, dat is de bevoegdheid van de OLVvA. Er valt heel veel over te zeggen maar van belang nu is dat we ongelooflijk veel steunbetuigingen hebben gekregen van binnen en buiten Amersfoort. In de afgelopen onderlinge gesprekken van Brandpunters is de sfeer, ondanks alle tegenslag, goed en staan de neuzen dezelfde kant op. We willen door als oecumenische gemeenschap zonder de medewerking van de “RK-kerk” maar met katholieke en protestantse mensen samen. Wel zijn we ons bewust dat de ruimte die we daarvoor uiteindelijk zullen hebben, afhangt van hoe de ontvlechting van het RK-kerk-belang behalve kerkelijk ook zakelijk/financieel uitpakt. Daarover komen de gesprekken nog maar net op gang en weten we nog niet wat de gevolgen daarvan zijn.

Wel kijken we vooruit en denken vooral aan het model van de St Janskerk in Utrecht. Daar blijkt door geestkracht in combinatie met draagkracht veel mogelijk als het gaat op eigen benen te staan en oecumenisch actief te zijn.  We mogen daarom vertrouwen op onze vitaliteit en en  blijven hopen. We zien mooie initiatieven tegemoet: start van Vrienden van Het Brandpunt, een muziekgroep met mooie plannen en een cantorij die er zin in heeft, een startweekend in september en de musical Kaïn. Hoe blij zijn we daarmee.

Tot zover met veel te weinig woorden hoe we samen op weg blijven. Voor de gesprekken met de geloofsgemeenschap heeft de OWR een hand-out gemaakt die hier is te downloaden. Daarin is ook onze landkaart beschreven met een overzicht van de eerste stappen onderweg naar morgen. Begrijp ons goed, de OWR tast nog diverse mogelijkheden af, dus zullen we jullie regelmatig over onze plannen en vorderingen bijpraten. Weet wel, we geloven erin en pakken door! Al met al voorzien we een (interim) periode van 1-1,5 jaar voordat we alles weer op orde hebben. We reken op jullie om te werken aan een vernieuwd Brandpunt.

Wil je meer weten of heb je tips, schrijf ons dan op of laat ons iets van je horen.

Namens de OWR, Nol Hameleers